Het flits-fineer: de deadline als startsein?

Verregaande revisies voor strakke deadlines zorgen voor slapeloze nachten bij je creatieven, je schrijvers, je makers: de waterdragers van jouw idee. Door vanaf het begin aandacht te besteden aan strategische planning, grondig onderzoek en iteratieve ontwikkeling, verminder je de noodzaak voor last-minute aanpassingen.

Daar is ie dan: de deadline. De finish. Met recht het stadium van de ‘finish-ing’ touches maar geen startsein voor een intensieve heroverweging van wat je gepresenteerd krijgt. Het gebeurt bijna altijd dat iemand plots toch het rode pennetje onder zijn of haar kussen vindt: oh ja die tekst, video, uiting of …. moet nog voor revisie. Hallo, goedemorgen, waar was jij dan tijdens het gehele maakproces?

Nééheee, niet de creatie, alleen de fouten

Dat creatieven, schrijvers en makers slapeloze nachten hebben, komt niet doordat er met correcties aan hun creatieve capaciteiten wordt getornd of egootjes worden geknakt, integendeel. Het is de pijnlijke realisatie dat je niet eerder naar hun werk keek. En dat terwijl er vaak meerdere mensen al weken aan werken. Het is alsof iemand besluit eens naar de afbeelding van de Ravensburgerpuzzel te kijken terwijl net het laatste stukje van de 1000 op zijn plek ligt, klaar om met trots te worden ingelijst als blijk van geduld en monnikenwerk. Auw…

 

“Het is een misvatting dat de magie van verfijning (want perfectie bestaat niet) in de laatste uren voor de deadline plaatsvindt.....”

Ook alles wat geen aandacht krijgt groeit

Dit verschijnsel, hoewel begrijpelijk vanuit een streven naar perfectie, ondermijnt de kwaliteit en effectiviteit van content, inhoud of beeld. We noemen dit verschijnsel maar even een flits-fineer, een dun laagje hypersnelle, diep concept-beschadigende correcties die niet bijdragen aan de kwaliteit van het bestaande materiaal. Op die momenten groeit er ongenoegen en dooft het werkplezier. De tijd gold niet voor jou, wel voor hen.

De illusie van last minute briljantie

Het is een misvatting dat de magie van verfijning (want perfectie bestaat niet) in de laatste uren voor de deadline plaatsvindt. Al is het een heerlijke gedachte dat onder druk van de tijd de helderste ideeën en de meest doeltreffende correcties hun weg vinden naar het werk van de creatief. Het leidt tot gehaaste beslissingen, waarbij oppervlakkige aanpassingen de diepgang en strategische overwegingen overschaduwen.

Laten we het eens uitpluizen en heroverwegen hoe we dit anders kunnen benaderen. Want ja, het blijft vaak fout gaan in deze processen.

Proces leidt tot pracht

De kern van effectieve contentcreatie ligt niet in de correctieronde, maar in het proces dat daaraan voorafgaat. Juist, dat proces wat zo vervelend is, omdat er gevraagd wordt kraakhelder te zijn over wat je wilt en of je dat vooraf op papier kunt zetten. Vanzelfsprekend hebben schrijvers, makers en ontwerpers aan een half woord genoeg, maar ze hoeven je vak niet uit te oefenen. Ze vertalen je vak door een proces te volgen als de assemblage van een auto: eerst de carrosserie en dan de franje. Basics first.

Een doordacht en gestructureerd proces zorgt voor die basics, als een fundament waarop ideeën kunnen groeien en rijpen, lang voordat de deadline in zicht komt. Besteed dus aandacht aan strategische planning, grondig onderzoek en iteratieve ontwikkeling.

Hocus focus

Het draait om focus en strategische samenhang. Een gestructureerd proces, het treintje dat van station naar station gaat, waarborgt dat elke stap bijdraagt aan het overkoepelende doel van de content. Het proces is daarbij leerzaam want je leert aanvoelen wat mensen belangrijk vinden. Als je je onttrekt aan het proces weten mensen niet wat je wilt. Dus kap met zinnen als: “Kun je het sexy maken?” Of:  “Ik wil het wow-effect.”

Een gestructureerd proces voorkomt ook dat je in de verleiding komt om elementen toe te voegen of te wijzigen die niet in lijn zijn met de strategische visie. Mensen krijgen de kans om te bloeien binnen de gestelde kaders. Teams kunnen zich richten op het verfijnen van de input in plaats van op het herstellen van fundamentele, later gemaakte fouten. Een mooie bonus is dat vroege focus op kwaliteit en doelgerichtheid scheelt in tijd en dus geld

Gezond en leuk werken

En ja, als laatste: het vermijden van last-minute input bevordert een gezondere werkomgeving. Niemand is ooit beter geworden van slaaptekort. Echt succes ligt in het omarmen van het proces. Het draait om sámen werken, al betekent het soms dat je het werk van anderen even moet prioriteren boven dat van jezelf.  

Deel wat je vindt

Related Insights