marilijn boumeester –
strateeg – BUSINESS coach

Denk
kracht

Effectief denken

Een strateeg die ook business coach is, veel over technologie weet en regelmatig rondetafelgesprekken leidt. Op het eerste gezicht lijkt dat wat vreemd. Verschillende diensten, aangeboden door één persoon. Toch kan het. Sterker nog, het een kan niet zonder het ander. Het zijn verschillende kanten van dezelfde medaille.

Alles begint altijd met kaderen, wat is de huidige positie van klanten en waar moet een nieuwe situatie aan bijdragen?  Dat vraagt om kennis, achtergrond en een helder wereldbeeld om complexiteit af te kunnen pellen tot impact. Een strateeg kijkt naar het grote geheel en duidt wat van belang is. Ik zorg voor een goed gestructureerd verhaal en creëer betekenisvolle kansen, gedestilleerd uit complexe informatie.

 

Services

Denken & Doen = Dienstverlening

Strategie

Ideeën verkeren nooit in isolement. Ontwikkelingen en trends zijn voelbaar en uitlegbaar en beïnvloeden vaak manifeste keuzes voor bedrijven en mensen. Samen met klanten blik ik vooruit en anticiperen we op de impact.

Business coaching & training

Verandering is een van de hoofdthema’s binnen mijn praktijk. Leer- en aanpassingsvermogen zijn belangrijke vaardigheden.  Ik ondersteun bedrijven en talenten met trainingen op gebied van content, commercie en merk en plaats dit binnen een trendgevoelige context. Dat kan op verschillende manieren.

Voorzitterschap

Tijdens rondetafelgesprekken duid ik samen met de host en deelnemers trends en ontwikkelingen. Onderwerpen variëren van technologie tot klantcentriciteit. Mijn rol aan tafel gaat over het verbinden van inhoud en opinie van de specialisten aan tafel met die van de gasten. Zo vergroten we vakspecifieke inzichten en kennis.

Neem contact op