marilijn boumeester –
strateeg – coach

Denk
kracht

Effectief denken

Een strateeg die ook coach is…op het eerste gezicht lijkt dat wat vreemd. Verschillende diensten, aangeboden door één persoon. Toch kan het. Sterker nog, het een kan niet zonder het ander. Het zijn verschillende kanten van dezelfde medaille.

Alles begint altijd met kaderen. Wat is de huidige positie van cliënten en waar moet een nieuwe situatie aan bijdragen?  Dat vraagt om kennis, achtergrond en een helder wereldbeeld om complexiteit af te kunnen pellen tot impact. Een strateeg kijkt naar het grote geheel en duidt wat van belang is. Ik zorg voor een goed gestructureerd verhaal en creëer betekenisvolle kansen, gedestilleerd uit complexe informatie. Dit doe ik als strateeg voor bedrijven en als coach voor mensen.

 

Services

Denken & Doen = Dienstverlening

Strategie & training

Ideeën verkeren nooit in isolement. Ontwikkelingen en trends zijn voelbaar en uitlegbaar en beïnvloeden vaak manifeste keuzes voor bedrijven en teams. Samen met hen blik ik vooruit en anticiperen we op de impact. Ik ondersteun daarnaast bedrijven met trainingen op gebied van content, commercie en merk en plaats dit binnen een trendgevoelige context. Mijn specialisme ligt op het vlak van merk- en marketingstrategie.

Coaching

Verandering is een van de hoofdthema’s binnen mijn praktijk. Leer- en aanpassingsvermogen zijn belangrijke vaardigheden. Ik ondersteun mensen met coaching die specifiek gericht is op het thema verandering. Dat kan op verschillende manieren.

Neem contact op