Verhalen over vernieuwing

Verhaal en positionering

Laten zien wat je bijdraagt

De uitleg van techniek en technologie gaat vandaag over het leveren van een concrete bijdrage aan een duurzame wereld. Dat betekent dat bedrijven hun eigen rol binnen deze transities en innovaties analyseren en er meer over willen vertellen. buro|boumeester ondersteunt op onderstaande gebieden:

Waarden benadrukken

Regelmatig zijn bedrijven op zoek naar de waarden waar vanuit ze opereren. Waarden zijn de basis van een duidelijk verhaal waaruit verschillende verhalen ontstaan. Ze maken duidelijk wat je kern is.

Visie uitdragen

Het vertalen van een visie op wat bedrijven doen en wat ze beogen is van groot belang binnen een goede positionering. Zonder visie is het lastig om jezelf te onderscheiden. We helpen met het duiden van die visie.

Vooruitgang boeken

Innovaties en ontdekkingen zijn een belangrijke troef voor een waardevolle, inhoudelijke bijdrage aan een duurzame samenleving. We verhelderen samen die verhalen voor beter begrip en inzicht in- en extern.

Mensen en hun werk

Mensen maken het bedrijf en de verhalen. De beste en meest eerlijke verhalen komen uit de dagelijkse praktijk, we nemen het altijd mee in onze aanpak

100%
Ondernemend Amsterdam
De robuuste zanger/producer Burna Boy siert sinds een paar weken de nieuwe G-Star campagne. Een

Lees meer over wat we doen