Waar feit en integriteit samenkomen

Een helder, eerlijk verhaal verbindt een organisatie. Bestuurscommunicatie draait om duidelijke, consistente, en ethische communicatie met alle stakeholders. Het naleven van wettelijke en ethische normen is cruciaal, net als het gebruik van de juiste communicatiekanalen om verschillende doelgroepen te bereiken. 

 

Verslaglegging

Het schrijven van bestuursverslagen.

Interne communicatie

Advies en gerichte uitwerking voor een heldere communicatie naar het personeel.

Presentatie

Verhaal en vorm voor inhoudelijke presentaties voor GTM's, productlanceringen, award shows, cafémeetings en andere events.

Advies

Ondersteuning bij zeer uiteenlopende, communicatieve vraagstukken.

De heldere lijn binnen beleid