EENDAAGSE

WORKSHOP

CONTENT SUPPLY CHAIN

Hoe sluit content goed aan bij het ritme van de klant? Leer processen te verbeteren en van fouten te leren.

LEER INFORMATIE LOGISCH VERTALEN

NAAR KLANTBEHOEFTE

GROEPSTRAININGEN / INCOMPANY / INDIVIDUEEL

 

 

Wat is er van belang qua inhoud, per fase in een commercieel proces? Dit pad moet kloppen, het is speciaal ingericht om doelgroepen te voorzien van service en voorlichting binnen diverse fases die zij doorlopen. Dat kan on- en offline zijn en heeft alles te maken met logica en merkervaring. Welke touchpoints zijn er? Waar sta je als bedrijf direct in contact met je doelgroep en hoe komen vorm, functie, inhoud en voorkeur tot elkaar in een supply chain van gestroomlijnde content? Deze eendaagse biedt de kans om daar beter inzicht in te krijgen.

 

Voor WIE?

BIJ WIE SLUIT DE CURSUS HET BESTE AAN?

 

Voor marketeers, tekstschrijvers, (growth) marketeers, communicatie adviseurs of ondernemers die binnen hun bedrijf betrokken zijn bij plannen, voorbereiden, maken, stroomlijnen en implementeren van content voor een gerichte groep. Maar ook voor redactieleden die hun inzicht willen vergroten ten aanzien van de kapitalisatie van content binnen krant of uitgeverij. Een uitstekend moment om te leren van elkaars vak en vakgebied om een betere samenwerking te bevorderen en kennissilo’s te doorbreken.

Kortom: Voor iedereen die belang heeft bij het goed laten aansluiten van bedrijf en klant aan content.

INHOUD EN SPECS

WAT GAAN WE BEHANDELEN OP DEZE DAG?

 • Een volledig overzicht van hoe een commercieel proces in elkaar zit qua route en hoe inhoud daarbinnen leidend is.
 • Inzicht in wanneer, waar en hoe een doelgroep besluit informatie in te winnen en hoe informatie daarop perfect kan aansluiten.
 • Duidelijkheid over hoe de vorm en de fase waarin content wordt gepresenteerd tot succes leiden.
 • Meer informatie over wat de functie van inhoud is en hoe deze goed aansluit op de voorkeuren van doelgroepen.
 • Duiding en achtergrond vanuit praktijkcases waarbij voorbeelden van diverse bedrijven worden geanalyseerd.

 

Deze eendaagse kost € 995,- ex btw.

Bij de masterclass zijn inbegrepen:

 • 1 volle dag training op een goed bereikbare locatie.
 • Koffie, thee, friandises
 • Uitgebreide lunch, fris en snacks
 • De belangrijkste highlights van de cursus als naslagwerk in PDF

Let op: Na inschrijving ontvangt u een factuur, deze moet binnen 14 werkdagen zijn voldaan. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw aanmelding nadat uw betaling is ontvangen. Aanmelding worden op volgorde van aanmelding behandeld.

Groepskortingen vanaf 3 personen en incompany-trainingen behoren tot de mogelijkheden. Neemt u contact op indien u hiervoor in aanmerking wilt komen.

Locatie: groepstrainingen:

Hotel STAYOKAY

Timorplein 21

1094 CC Amsterdam

Locatie: individuele training:

buro boumeester

Timorplein 45

1094 CC Amsterdam

De training is van 10.00 tot 17.00 uur

Goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer.

OV: Tram 14 of bus 22 vanaf Amsterdam Centraal Station.

Raadpleeg de reisplanner voor de actuele reisinformatie.

Inschrijving

De inschrijving wordt definitief bij:

1. Voldoende inschrijvingen voor de desbetreffende masterclass.
2. Voldoende plaats in de desbetreffende masterclass.
3. Voorlopige inschrijving is op basis van volgorde van binnenkomst.

Indien een masterclass vol is

 1. Indien een masterclass vol is, kan de deelnemer -op verzoek- worden ingeschreven voor een masterclass waarbinnen wel plaats is.
 2. De inschrijving voor de vervangende masterclass gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke masterclass.

Annulering
Tot vier weken voor aanvangsdatum kan uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd. Wij brengen daarvoor € 125,- excl. btw annuleringskosten in rekening. Bij annulering binnen drie weken voor de datum van de masterclass brengen wij het volledige bedrag in rekening, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Het is wel mogelijk om een plaatsvervanger te sturen. Daarnaast kan in overleg kan besloten worden om u door te schuiven naar een cursus op een later moment.

 • De deelnemer schrijft zich in voor de duur van de gehele masterclass, zijnde een dag van 10.00 tot 17.00.

Verzuim

 • Bij verzuim van deelname aan de masterclass wordt geen geld, noch delen ervan, gerestitueerd.

Uitvoering masterclass

 • buro boumeester verzorgt de masterclass zoals deze op de website of in de info PDF is omschreven.
 • Wijzigingen zijn altijd voorbehouden.
 • Indien de docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om de masterclass te verzorgen zal buro boumeester vervanging regelen.
 • Indien vervanging niet mogelijk is, zal de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding. De deelnemer behoudt wel het recht op een masterclass, die door buro boumeester wordt georganiseerd.

Annulering van masterclass door buro boumeester

 • In geval van onvoldoende aanmeldingen voor een masterclass is buro boumeester gerechtigd de masterclass te annuleren.
 • Indien de masterclass geen doorgang vindt, wordt het betaalde bedrag gerestitueerd. Deelnemers maken geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade.

Gegevens die we verzamelen

Voor de uitvoering van onze diensten verzamelen en verwerken we persoonsgegevens die u direct aan ons bekend maakt. We verzamelen uw persoonsgegevens op de volgende manier:

 •  Als u een product of dienst van ons afneemt: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en die nodig zijn om onze diensten goed te kunnen gebruiken (zoals naam, e-mail adres, adres en woonplaats, bankrekeningnummer).
 • Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en die nodig zijn voor de levering van de nieuwsbrief (zoals naam en e-mailadres).
 • Als u anderszins gebruik maakt van de producten, diensten en aanbiedingen van buroboumeester, kan u worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken.

Doeleinden

buroboumeester gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden. Op basis van de uitvoering overeenkomst of totstandkoming van een overeenkomst:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst met u, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
 • De financiële afwikkeling van de masterclasses.

Garantie

Op basis van het gerechtvaardigd belang, namelijk relatiebeheer, marketing en verkoop:

 • Analytics om uw gebruik van onze website beter te begrijpen. Op basis van informatie over demografie en gedrag verbeteren wij onze diensten en stemmen ze beter af op uw wensen.
 • Om onze producten en diensten continu te verbeteren, te onderhouden en te optimaliseren.
 • Het verlenen van service en/of om u te informeren over andere relevante producten en diensten van buro boumeester indien u dat op prijs stelt.

E-mail

Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) diensten alleen gebruikt door ons indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

Veiligheidsbeleid

We hebben gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van uw verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Bewaartermijn

Voor iedere applicatie voeren wij jaarlijks een schoning uit van de klant- en gegevensbestanden. De persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving en doelstellingen.

Uw rechten

We houden rekening met uw voorkeuren.  U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdracht van uw persoonsgegevens, conform de geldende regelgeving. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar info@buroboumeester.nl.  We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Wij kunnen u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst voor Google analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Meer informatie

INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Keuze t.a.v. de training

12 + 14 =

EFFICIENT werken met content

Neem contact op over de mogelijkheden

 

Neem contact opDownload Workshop PDF