Strategisch wenden of draaien?

De woorden ‘wenden’ en ‘draaien’ zijn synoniemen. Maar de gevoelswaarde ligt wel wat anders. Draaien lijkt een gestage beweging, maar kan plots in het moment bedacht zijn. ‘Ergens een draai aan geven’ is ook een beetje spelen met de waarheid van het moment.

Draaien om je eigen as

De coronacrisis laat goed zien wat de gevoelsmatige bijklank is van ‘draaien’. Onder meer over het steeds weer bijstellen van het vaccinatiebeleid zeggen critici dat het kabinet ‘draait’.  En dit draaien noemen ze vaak in combinatie met zwalkend of zwabberend beleid. Bij draaien gaat het over rond je eigen as bewegen. Draaien heeft een toetsje navelstaren in zich.

Draaien door een krachtenveld

Je zou de strategie van het kabinet net zo goed ‘wenden’ kunnen noemen. Er zijn immers een heleboel variabelen in het spel en dat grootse landschap besturen is natuurlijk een soort tantaluskwelling. Het is een kwestie van die steen de berg oprollen in de hoop dat hij deze keer blijft liggen.

Om het verschil wat meer te verduidelijken een voorbeeld. Bij wenden cirkel je altijd door gebruik van ‘andermans’ krachtenveld, terwijl jezelf ook rondtolt. Net als de maan die de aantrekkingskracht van de aarde benut. De maan baant zich een weg rond de aarde en draait tegelijkertijd eenmalig een rondje om zijn eigen as. De maan heeft de kracht van de aarde daarbij hard nodig als tweede krachtenveld. Tijdens deze maantour keert het tij en gaat dag in nacht over. En toch ziet de maan er ondanks alle gebeurtenissen er altijd hetzelfde uit… Wendingen zijn ook niet altijd direct af te lezen, al heeft het proces al wel verandering opgeleverd.

Tractie strategisch inzetten

Maar wat is dan precies in de praktijk het verschil tussen wenden en draaien? Vaak is dat perceptie. Even terug naar de maan: getijdewerking ‘werkt’ alleen op grote wateroppervlakten en niet op je kop koffie. De tractie is simpelweg te klein. Echt wenden gaat om het gebruiken van die grote oppervlakten, strategische bewegingen gaan vaak over die grote open wateren. Zodra je als organisatie een strategische wending maakt (maan doet een rondje om de eigen as) heb je tractie nodig (maan drijft op aardkracht) om invloed (het tij keren) uit te oefenen. Bedrijven hebben zeker ook andermans krachtenvelden nodig om een sterke eigen koers te bepalen. Natuurlijk denkt iedereen enorm autonoom te zijn, maar niets is minder waar, we zijn gewoon een ecosysteem.

Wenden moet je dus wel uitleggen

Vervolgens is het dus zaak om in je organisatie goed uit te leggen waarom je wendt in die spreekwoordelijke baan rond de aarde. Niet iedereen heeft bij je wending gezien dat je binnen dat proces in staat bent geweest om dag en nacht elkaar te laten afwisselen en je de zeespiegel verlaagde. Er is al zoveel wel gebeurd maar je wilt niet dat je achterban gaat morren over onvoldoende getoond resultaat. Die kans is er.

Voor nu, al is het maatschappelijk, bedrijfsmatig of politiek: zorg voor koers, onderken het nut van krachtenvelden van anderen en leg lastige processen beter uit. Draaien is een solo-rondgang zonder uitlegbaar resultaat.  Wenden is die orbitale baan waar alles hetzelfde lijkt maar verandering continu is en heel goed uitlegbaar.

Meer weten over wendbaarheid? Mijn boek vertelt je er alles over.

Andere blogs…

Als eerste de stap zetten

Als eerste de stap zetten

Als eerste de stap zetten is moeilijk. Maar het is soms nodig om de eerste te zijn als het gaat om waarden. Een mooi...

Deel

Deel dit bericht met je netwerk